هزار و یک اثر ذکری شگفت انگیز ذكر لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظیم


لاحول ولا قوة الا بالله

1. دفع بلا و رفع غم و غصه

امام صادق (ع ) فرمودند: کسى که در هر روز صد بار بگويد لا حول و لا قوة الا بالله خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند که کمترين آنها غم و غصه است 1

2.تأخير زمان مرگ

امام صادق (ع ) فرمودند: آن کس که هزار بار بگويد لا حول و لا قوة الا بالله خداى تعالى حج خانه اش را روزى اش خواهد نمود و اگر مرگش نزديک باشد، خدا آن را به تأخير خواهد انداخت تا حج را روزى اش ‍ سازد.2

3.ذکر سر بريده امام حسين (ع )

در دمشق شنيده شد که سر مطهر امام حسين (ع ) مى گويد: لا حول و لا قوة الا بالله .3

4.گنجى از بهشت

رسول خدا (ص ) فرمود: بسيار «لا حول و لا قوة الا بالله» بگوييد که آن از گنج هاى بهشت است .4

5.دور شدن هفتاد بلا

راوى مى گويد شنيدم که امام صادق (ع ) فرمودند: کسى که بگويد لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم خداى عزوجل به خاطر آن هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند که کمترين آنها خفه شدن است .5

6.رفع درد و اندوه

از پيغمبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند: سخن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم گنجى از گنجهاى بهشت است و آن باعث شفا يافتن از نود و نه درد است که آسانترين آنها اندوه است .6

7.شفاى هفتاد و دو نوع درد

رسول خدا (ص ) فرمود: هر کس که نعمت هاى فراوان به وى برسد الحمد لله رب العالمين بسيار بگويد، و آن که تهيدستى به وى فشار آورد لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم زياد بگويد که آن گنجى از گنج هاى بهشت است و شفاى هفتاد و دو نوع درد است که کمترين آنها اندوه مى باشد.

8.هرگاه اندوهگين شدى

از امام صادق (ع ) روايت شده است که در سفارشى فرموده اند: اى ، سفيان ! هر گاه خدا به يکى از شما نعمتى عطا فرمود، بايستد و خداى عزوجل را ستايش و سپاس گويد، يعنى بگويد الحمد لله و هر گاه روزى اش برسد، بايد درخواست آمرزش کند، يعنى بگويد استغفر الله و هر گاه اندوهگين شود، بگويد لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم .7

9.داروى نود و نه بيمارى

از رسول خدا (ص ) روايت شده است که فرمودند: گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم دارويى است که نود و نه بيمارى را بهبود مى بخشد که آسانترين آنها اندوه است و معناى اين کلمه چنين است هيچ حرکت و نيرويى جز به سبب و خواست خدا پديد نيامد.8

10.رفع شدن بلايا

از امام صادق (ع ) روايت شده که فرمود: هر گاه نماز بامداد و مغرب خواندى ، هفت بار بگو: بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم زيرا هر که آن را بگويد، به او نرسد جنون و جذام و برص ، و نه هفتاد نوع از انواع بلا.9

امام صادق (ع ) نقل است که پيامبر (ص ) فرموده اند: هر کس که فقر به او روى آورد، اين ذکر را زياد بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله .

11.مرتفع شدن انواع بليات

از امام باقر (ع) روايت شده است که رسول گرامى خدا (ص) فرمودند: هر کس سه بار بگويد بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم خداوند تعالى نود و نه نوع از انواع بلا را از او دور سازد که آسان ترين آنها خفگى است. 10

12.درمان بيمارى و ندارى

اسماعيل بن عبدالخالق گويد: مردى از اصحاب پيامبر (ص) دير به خدمت ايشان رسيد و سپس نزد آن حضرت آمد.

رسول خدا (ص ) به او فرمود: چه چيزى موجب دير کردن تو شد از آمدن نزد ما؟ عرض کرد: بيمارى و ندارى .

فرمود: آيا به تو دعائى ياد ندهم که خدا به وسيله آن بيمارى و ندارى را از تو ببرد؟ عرض کرد: چرا يا رسول الله .

پيامبر (ص ) فرمود: بگو «لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ، توکلت على الحى الذى لا يموت و الحمد لله الذى لم يتخذ (صاحبة و لا) ولدا و لم يکن له شريک فى الملک و لم يکن له ولى من الذل و کبره تکبيرا.»

گويد: درنگى نکرد که نزد پيغمبر (ص ) بازگشت و عرض کرد: يا رسول الله خداوند بيمارى و ندارى را از من برد.11

13.صد بار بعد از نماز صبح

امام رضا (ع ) فرمود: هر کس پس از نماز صبح صد بار بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بگويد، به اسم اعظم خدا از سياهى چشم به سفيدى آن نزديک تر شده و به راستى که در مدار اسم اعظم قرار گرفته است. 12


لاحَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ

14.هفت بار بعد از نماز صبح و مغرب

از امام صادق (ع ) نقل است که فرمود: دنبال نماز فجر و نماز مغرب هفت بار بگويد: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم خداوند عزوجل هفتاد نوع بلا را از او بگرداند که آسانترين آنها بادهاى بد (چون استسقاء و غيره ، يا مقصود عفونت اعضاء است که بوى بد دهد، يا گرفتارى به توفان که موجب سقوط و هلاکت باشد - از مجلسى و غيره ) و پيسى و ديوانگى است ، و اگر شقى باشد از شقاوت به در آيد و در سعادتمندان نوشته شود.1315.دفع انواع بيماري ها

از امام صادق (ع ) فرمود: چون نماز مغرب و بامداد بخوانى ، هفت بار بگو: بسم الله الرحمن الرحيم ، و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم زيرا هر کس آن را بگويد، خوره و پيسى و ديوانگى و هفتاد نوع بلا به او نرسد.14

16.زمزمه امام حسين (ع)

کار جنگ بر امام حسين (ع ) سخت و تنگ شد و يگانه و تنها ماند، به خيمه هاى فرزندان پدرش روى آورد، آنها را از ايشان خالى و تهى ديد، سپس به خيمه هاى اصحاب و يارانش التفات نمود، و نگريست کسى از آنان را نديد، پس شروع و آغاز نمود بسيار گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم . 15

17.سفارش به اين ذکر الهى

يکى از اذکارى که عالمان دين به آن بسيار اشاره کرده اند، ذکر لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم است .

امام باقر (ع ) در معنى اين ذکر که به طور اختصار "حوقله" گفته مى شود فرموده است : يعنى هيچ توانايى براى ما از اينکه معصيت خدا را نکنيم جز کمک و امداد الهى نيست و هيچ نيرويى براى انجام طاعت خدا جز به توفيق او نداريم .16

18.رفع همّ و غم

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق (ع ) روايت کرده است ، که هر کس در هر روز صد مرتبه بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله خداوند تعالى هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند که کمترين آنها رفع همّ و غم است و هرگز پريشانى نمى بيند. 17

19.سفارش على (ع ) به کميل

على (ع ) خطاب به کميل بن زياد مى فرمايد: اى کميل ! هر روز نام خدا را بر زبان جارى کن ، بگو: لا حول و لا قوة الا بالله بر خدا توکل کن ، ما را ياد کن ، نام ما ببر و بر ما درود فرست .

اى کميل ! به هنگام غذا نام خدايى را که با اسمش هيچ دردى زيان نرساند و نامش براى هر بدى و دردى درمان است به زبان آور.

اى کميل ! به هنگام هر سختى بگو: لا حول و لا قوة الا بالله تا خدا آن را کفايت کند. و به هنگام نعمت بگو: الحمد لله تا زياد شود و چون روزى ات دير رسد، استغفار کن تا خدا گشايش دهد. 18


20.ذکر هنگام بيرون آمدن از خانه

پيامبر گرامى اسلام (ص ) در روايتى درباره آداب و اذکار بيرون آمدن از خانه چنين فرمودند: کسى که هنگام خروج از منزل بگويد بسم الله الرحمن الرحيم دو فرشته مى گويند: هدايت شدى . و اگر بگويد لا حول و لا قوة الا بالله مى گويند: حفظ شدى . و اگر بگويد توکلت على الله مى گويند: بى نياز شدى .

در اين هنگام شيطان مى گويد: چگونه مى توانم در بنده اى که هدايت شده ، حفظ گرديده و بى نياز شده است ، نفوذ کنم. 19

امام رضا (ع ) فرمود: هر کس پس از نماز صبح صد بار بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بگويد، به اسم اعظم خدا از سياهى چشم به سفيدى آن نزديک تر شده و به راستى که در مدار اسم اعظم قرار گرفته است

21.خروج از خانه

ابوحمزه مى گويد: چون امام باقر (ع ) از خانه بيرون مى شد، مى گفت : بسم الله خرجت ، و على الله توکلت ، و لا حول و لا قوة الا بالله. 2022.براى رفع فقر

از امام صادق (ع ) نقل است که پيامبر (ص ) فرموده اند: هر کس که فقر به او روى آورد، اين ذکر را زياد بگويد: لا حول و لا قوة الا بالله. 21

23.ذکر بعد از نماز صبح و مغرب

سيد بن طاووس به سند معتبر از حضرت رضا (ع ) روايت کرده هر که بعد از نماز صبح صد مرتبه بگويد:" بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم" بداند که اين ذکر به اسم اعظم خدا نزديک تر است از سياهى چشم به سفيدى آن ، و اميد زيادى است به برآورده شدن حاجتش .

و به سندهاى معتبر از امام صادق (ع ) و امام کاظم (ع ) منقول است که هر کس بعد از نماز صبح و مغرب ، پيش از آن که سخنى بگويد و حرکتى کند، هفت مرتبه اين دعا را بخواند، هفتاد نوع بلا از وى دور شود، که کمترين آنها خوره و پيسى و شر شيطان رجيم است. 22

24.توسل به امام جواد (ع )

براى شفا يافتن هر مريضى دو رکعت نماز حاجت و توسل به حضرت جواد الائمه (ع) بخواند و بعد يکصد و چهل و شش مرتبه بگويد: ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله . اگر در ساعتى که منسوب به آن حضرت است باشد، بسيار مفيد و ساعت آن را هم از نماز عصر تا دو ساعت بعد از آن تشخيص ‍ داده اند که مورد استجابت است. 23

25.ذکر براى رفتن حج

حضرت صادق (ع ) فرمود: هر کس هزار مرتبه لاحول و لا قوة الا بالله بگويد خداوند حج را روزى او گرداند و اگر اجل او نزديک شده باشد خداوند اجلش را تأخير اندازد تا حج را به او روزى فرمايد. 24

26.دورى شيطان

شيخ شهيد از حضرت رسول اکرم (ص ) نقل کرده که فرمود: شيطان بر دو قسم است : شيطان جنى ، که با گفتن لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم از شما دور مى شود.

و شيطان انسى ، که آن هم از شما دور مى شود با فرستادن صلوات بر محمد و آل او: اللهم صل على محمد و آل محمد.25

27.رفع گرفتارى

در مکارم الاخلاق است که حضرت رسول (ص ) به على (ع ) فرمودند: هر گاه گرفتارى پيدا کردى ، اين دعا را زياد بخوان :

بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم اياک نعبد و اياک نستعين. 26


28.رفع وسوسه شيطان

از حضرت صادق (ع ) نقل شده که فرموده : براى دفع وسوسه شيطان دست بر سينه خود بکش و بگو: «بسم الله و بالله محمد رسول الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ، اللهم امسح عنى ما احذر.»

سپس دست خود را بر شکم مى کشى و اين ذکر را سه مرتبه تکرار مى کنى که ان شاءالله برطرف مى شود. 27


29.دفع هفتاد بلا

جميل گويد، شنيدم که امام صادق (ع ) مى فرمود: هرکس هفتاد بار بگويد:

ما شاءالله لا حول و لا قوة الا بالله هفتاد نوع بلا از او بگردد که آسان تر از همه ، خنق و خفه شدن باشد. گفتم : قربانت ! خنق چيست ؟ فرمود: مقصود اين است که دچار ديوانگى نشود تا خفه گردد. 28

30.درمان دردها

از امام صادق (ع ) نقل شده که فرمود: هر دردمند دست خود را به موضع درد بگذارد و بگويد: «بسم الله و بالله و محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و لا حول و لا قوة الا بالله اللهم امسح عنى ما اجد» ؛ (به نام مقدس ‍ خدا و مقام رسول خدا حضرت محمد (ص ) استعانت و کمک مى جويم چون غير از قدرت خدا هيچ قدرتى را موثر نمى دانم ، خدايا دردى را که در وجودم احساس مى کنم برطرف فرما.) پس با دست راست موضع درد را سه مرتبه مسح کند. 29


1- ثواب الاعمال ، ص 349.

2- مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 396.

3- فرهنگ جامع امام حسين ، ص 578.

4- کنز العمال ، ج 1، ص 544.

5- ثواب الاعمال ، ص 349.

6- مستدرک الوسايل ، ج 1، ص 395.

7- مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 396.

8- مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 396.

9- اصول کافى ، ج 6، ص 195.

10- مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 396.

11- اصول کافى ، ج 6، ص 249.

12- سفينة البحار، ج 1، ص 661.

13- اصول کافى ، ج 6، ص 193.

14- اصول کافى ، ص 187.

15- زينب کبرى ، فيض الاسلام ، ص 222،

16- معانى الاخبار، ص 32.

17- مفاتيح الجنان ، ص 1070.

18- تحف العقول ، ص 182.

19- ثواب الاعمال ، ص 349

20- اصول کافى ، ج 6،ص 227.

21- بحارالانوار،ج 5ص 249.

22- اميد درماندگان ،ج 2، ص 48 و49.

23- داروخانه معنوى ، ص 48.

24- داروخانه معنوى ، ص 78.

25- اميد درماندگان ، ج 2، ص 223و 234.

منبع:http://www.azha.ir/

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

 

شما هم شرکت کنید...

 

نماز اول وقت

به سوی ملکوت

فعالیت های اخیر مسجد ولی عصر (عج)

دانلود مقاله

رجعت در زمان ظهور؛ امری تبیین نشده  فلسفه و فواید رجعت چیست؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیا در عصر ظهور کشتار جمعی رخ می دهد؟  آیا ذکر نام امام زمان اشکال دارد؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبارشناسی جریان "احمد الحسن"/ روش های تبلیغی جریان مدعی یمانی چیست؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آسیب های ملاقات گرایی، راههای نجات از دام مدعیان دروغین ملاقات با امام زمان(عج) چیست؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

چرا انصارالله به عربستان حمله نمیکند؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ویژگی های یاران امام زمان(عج) چیست؟  همه یاران حضرت همان 313 نفر نیستند

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

فرصت‌ها، تهدید‌ها و آسیب‌های مباحث مهدویت و آخر الزمان چیست؟

--------------------------------------------------------------------------------------

جایگاه یمانی در نشانه های ظهور امام زمان (عج)چیست؟

---------------------------------------------------------------------------

شیعیان هم مهدویت را نمیشناسند(منبع:ابنا)

----------------------------------------------------------------

چه قومی"خونخواران تاریخ بشریت"لقب گرفتند؟+تصاویر

---------------------------------------------------------------

جشن پوریم،رقص یهود در هولوکاست ایرانیان

-------------------------------------------------------------

موت عبدلله نشانه نزدیکی ظهور حضرت قائم (عج)+بررسی روایت

-------------------------------------------------------------------------------------

ما نمیخواهیم بگوییم سید صادق شیرازی مزدور انگیسی هاست/

هشدار اول ما به خود سید صادق شیرازی است

--------------------------------------------------------------------------------

پرونده محرمانه/

نظر "جفری هالورسون"در مورد جریان شیرازی ها چیست؟

 

محبوب ترین ها

آمار بازدیدکنندگان سایت

1635964
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1643
1292
6509
1617817
18147
1289
1635964

آی‌پی شما: 54.81.110.186
امروز: چهارشنب، 24 مرداد 1397 - ساعت: 15:05:23

دسترسی آسان

                  

فعالیت های مسجد در سال 92

احادیث

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى‏اش پاكيزه و گوارا مى‏گردد.